کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام  [ پنجشنبه، 11 اسفند ماه، 1401 ] 340 مشاهده
 سامانه نوین اصناف  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 335 مشاهده