کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 سامانه نوین اصناف  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 105 مشاهده
 تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام  [ پنجشنبه، 11 اسفند ماه، 1401 ] 98 مشاهده