کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 تولید پیاز در مناطق مختلف رو به افزایش است  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 128 مشاهده
 نرخنامه14 اسفند  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 205 مشاهده
 اعلام تعطیلی میادین بار مشهد  [ سه شنبه، 15 فروردين ماه، 1402 ] 131 مشاهده
 تداوم قطعی گاز کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه در مشهد  [ سه شنبه، 9 اسفند ماه، 1401 ] 116 مشاهده