کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 بخشودگی جرایم مالیاتی و تکریم مودیان  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 90 مشاهده
 توزیع میوه نوروزی به قیمت مصوب در مشهد  [ سه شنبه، 23 اسفند ماه، 1401 ] 132 مشاهده