کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 نرخنامه 22 مهر  [ شنبه، 22 مهر ماه، 1402 ] 111 مشاهده
 نرخنامه 7 آبان  [ يكشنبه، 7 آبان ماه، 1402 ] 119 مشاهده
 نرخنامه 10 دی  [ يكشنبه، 10 دي ماه، 1402 ] 41 مشاهده
 نرخنامه 20 آذر  [ دوشنبه، 20 آذر ماه، 1402 ] 60 مشاهده
 نرخنامه 11 شهریور  [ شنبه، 11 شهريور ماه، 1402 ] 148 مشاهده