کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 نرخنامه اعلامی 1402/04/20  [ سه شنبه، 20 تير ماه، 1402 ] 132 مشاهده
 نرخ مصوب 1402/01/24  [ پنجشنبه، 24 فروردين ماه، 1402 ] 238 مشاهده
 نرخنامه اعلامی 1402/09/29  [ چهارشنبه، 29 آذر ماه، 1402 ] 57 مشاهده
 نرخ مصوب 1402/01/15  [ سه شنبه، 15 فروردين ماه، 1402 ] 244 مشاهده
 نرخنامه اعلامی 1402/02/18  [ دوشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1402 ] 222 مشاهده