کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 میوه نوروزی در ۱۶ نقطه از شهر مشهد در حال توزیع است  [ يكشنبه، 21 اسفند ماه، 1401 ] 179 مشاهده
 تولید پیاز در مناطق مختلف رو به افزایش است  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 93 مشاهده
 قیمت پیاز در بازار مشهد روند کاهشی دارد  [ سه شنبه، 9 اسفند ماه، 1401 ] 92 مشاهده