کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 راه اندازی نرم افزار جامع کاربردی “مالیات من”  [ پنجشنبه، 18 اسفند ماه، 1401 ] 84 مشاهده
 تداوم قطعی گاز کاهش عرضه و افزایش قیمت میوه در مشهد  [ سه شنبه، 9 اسفند ماه، 1401 ] 31 مشاهده
 قیمت پیاز در بازار مشهد روند کاهشی دارد  [ سه شنبه، 9 اسفند ماه، 1401 ] 39 مشاهده
 تولید پیاز در مناطق مختلف رو به افزایش است  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 39 مشاهده