کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 نرخ مصوب 1402/01/09  [ چهارشنبه، 9 فروردين ماه، 1402 ] 73 مشاهده
 نرخ مصوب 27 اسفند  [ شنبه، 27 اسفند ماه، 1401 ] 58 مشاهده
 نرخ مصوب 22 اسفند  [ دوشنبه، 22 اسفند ماه، 1401 ] 36 مشاهده
 نرخ مصوب 3 فروردین  [ پنجشنبه، 3 فروردين ماه، 1402 ] 65 مشاهده
 نرخ مصوب 1402/01/21  [ دوشنبه، 21 فروردين ماه، 1402 ] 62 مشاهده