کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 صدور فاکتور همراه با مهر  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 338 مشاهده
 سامانه نوین اصناف  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 333 مشاهده