کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 میوه نوروزی در ۱۶ نقطه از شهر مشهد در حال توزیع است  [ يكشنبه، 21 اسفند ماه، 1401 ] 179 مشاهده
 بخشودگی جرایم مالیاتی و تکریم مودیان  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 223 مشاهده
 تولید پیاز در مناطق مختلف رو به افزایش است  [ يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ] 93 مشاهده
 آغاز به کار ۴ جایگاه عرضه کامیونی میوه در مشهد  [ سه شنبه، 23 اسفند ماه، 1401 ] 90 مشاهده