تاریخ : شنبه، 12 خرداد ماه، 1403
موضوع : نرخنامه


منبع این مقاله : :اتحادیه صنف بارفروشان مشهد
آدرس این مطلب : http://www.esbm.ir/535/نرخنامه-اعلامی-1403/03/01/