رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد در خصوص قیمت پیاز گفت: در حال حاضر تولید پیاز در مناطق مختلف رو به افزایش است. کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی و عرضه قطره‌چکانی پیاز سبب دامن زدن به افزایش قیمت آن شده است.حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد در خصوص وضعیت خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید و عرضه آن با قیمت‌های تنظیم بازار اظهار کرد: ۶۰۰ تن میوه شامل ۴۰۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب درختی به صورت مستقیم توسط اتحادیه میادین تره‌بار خراسان رضوی بدون سود و با قیمت تمام شده کف میدان در استان برای شب عید نوروز توسط اعضا توزیع خواهد شد.

يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401 ادامه