هبات مدیره اتحادیه
رئیس اتحادیه : محمد قنبری شکوه
نائب رئیس اول: مهدی ایزدی
نائب رئیس دوم: محمدنقی دوزنده
دبیر: غلامحسین کدخدایی
خزانه دار: مجید جهانگیری
بازرس هیأت مدیره: سعید ایزدی

 

بازديد : 482 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©