هبات مدیره اتحادیه
  • رئيس اتحادیه : حیدر ساکن برجی
  • نائب رئیس اول: غلامحسین کاری
  • نائب رئیس دوم: احمد کیانی فر
  • دبیر: غلامحسین کدخدای گوش
  • خزانه دار: محمدنقی دوزنده
  • بازرس: سیدسعید غیوررمزی
بازديد : 395 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©