تاریخ : يكشنبه، 14 اسفند ماه، 1401
موضوع :سامانه نوین اصناف صبح امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ رونمایی و معرفی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران امروز میزبان سید مهدی نیازی قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران و تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی تهران به صورت حضوری و نیز روسای اتاق های اصناف مراکز استان به صورت ویدئوکنفرانس بود تا بدین وسیله از سامانه نوین اصناف رونمایی شود. سامانه ای که قرار است از روز شنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با خاموش کردن چراغ “G4B.ir”، فصل جدیدی از صدور مجوزها را آغاز کند.
منبع این مقاله : :اتحادیه صنف بارفروشان مشهد
آدرس این مطلب : http://www.esbm.ir/18/سامانه-نوین-اصناف/