تاریخ : پنجشنبه، 11 دي ماه، 1348
موضوع :


منبع این مقاله : :اتحادیه صنف بارفروشان مشهد
آدرس این مطلب : http://www.esbm.ir///