کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 حادثه سیل اخیر در مشهد  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 47 مشاهده
 اطلاعیه مراسم شهدای خدمت  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 43 مشاهده
 تبدیل پروانه کاغذی به الکترونیکی  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 47 مشاهده