کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 دریافت شناسه یکتا واحدهای صنفی  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 46 مشاهده
 اطلاعیه مراسم شهدای خدمت  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 43 مشاهده
 حادثه سیل اخیر در مشهد  [ شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ] 46 مشاهده