کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 افزایش قیمت در میوه‌های جالیزی نخواهیم داشت  [ جمعه، 11 خرداد ماه، 1403 ] 49 مشاهده