رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت: درخواستی از نهادهای متولی مبنی بر ممانعت خرید از کشاورزانی که محصولشان را با فاضلاب جاری در کشف‌رود تولید می‌کنند از طرف نهادهای متولی یا گزارش‌هایی مرتبط با این موضوع به ما ارائه نشده است.

به گزارش قدس خراسان، گلوگاه اصلی توزیع سبزی، صیفی و میوه در مشهد میادین میوه و تره‌بار است. با توجه به اینکه عرضه و تأمین نیاز میوه بلندترین شب سال در هفته پیش رو از موضوعات مهم شهر مشهد است و  چند وقتی است

شنبه، 12 خرداد ماه، 1403 ادامه